aramak arşivleri - Dilhâne
Menu

Benim Aradığım Sensin

Sabitlenmiş Yazı

Sonra dönüş, o dönüş! Hacı Bayram-ı Velî’den hilafet, Fâtih Sultan Mehmed Hân’a irşadiyet makamının sahibi olmuş… Tabii maksad ne hilafet, ne sultana yakinlik.. Maksat rıza-i ilahi… Mürşidi arama gayesi de...

Rumuzlarda Ramazanı Aramak

Sabitlenmiş Yazı

Kör olan biri neyin resmini çizebilir sorusuyla sarsıldım. Cevabı daha da sarstı nefis çölünde yolunu kaybetmiş ruhumu. Kimsenin görmediği şeyi çizebilir. Maneviyat sahası ya da metafizik olaylar göremediğimiz, vâkıf olamadığımız...