adalet – Dilhâne
Menu

Adalet, Mülkün Temelidir!

Sabitlenmiş Yazı

Yıllarca, Selçuklu Sultanı Alparslan ve oğlu Melikşah’ın vezirliğini yapmış, gerçek ismi Kıvamüddin Ebu Ali Hasan b. Ali b. İshak olan Nizamülmülk (1018-1092) tarafından, meliklerin, emirlerin, vezirlerin, kadıların, hatip ve benzeri...