Menu

Fuzuli’den Beyit Seçkileri

Sabitlenmiş Yazı

Mende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var Âşık-ı sâdık menem Mecnûn’un ancak adı var   Bende Mecnun’dan daha çok âşıklık yeteneği vardır. Sevgide, sadakat gösteren âşık benim. Mecnun’un ancak adı var....

Asr-ı Saadet’te Bir Şâir

Sabitlenmiş Yazı

Asr-ı saadette bir şâir. Revâhâ’nın oğlu Abdullah. Peygamber’e (asm) en yakın isimlerden biri. Ayağına değen toz olmaya hâyâ edeceğimiz Peygamber’in (asm), devesinin yularını tutmakla şereflenmiş bir sahabe. O’na hep en...