İçimin Hirâsı

O, Efendim, Allah Celle Celâlühü’nün sevgilisi , Alem-i Cihân’ın gördüğü en vâkarlı insan, Peygamberlerin önderi, Hazreti Muhammed Sallallâhu Aleyhi vesellem . İnsanlık tâcının, insan olmanın en muazzam temsilcisi olan âlemlere rahmet olarak, bizlere şefaatçi olabilme hususunda önder olacak o zât-ı şahanedir ki bu Hazreti Muhammed Mustafa’dır . ( s.a.v ) Edeb muallimi, samimiyet de gökyüzünün tavanı usulünce sonsuz, Hakk sevgisinde Ahd-u misâkı ( Yemin ) ile insanlığın cahiliyet dönemine , fetret zamanına son veren mucizeler Peygamberi ( s.a.v ) Hazreti Peygamber ( s.a.v ) ‘i tanımak bir yana dursun , ismi ile onur, şeref, haysiyet ve ikram duyduğumuz bir Allah Resul’ü . Davranışları misk kokulu bahçeler , duruşu ölümü titreten bir vâkar, yürüyüşü elzem olan gönüllere devâ, bakışları yüreğinizin çehresine sirayet edercesine mânalı, hitâbı muazzam bir hâtip, korkunç derecede yüreğe şekil verecek bir uslüp, samimiyeti içinizin en durgun sularına bir tevâzu misâli canlılık katacak şekilde âğüş ( sığınılacak yer ) , şahsımın da Cihan’a gelme vesilesi olarak düşündüğü bir Peygamber ki benim sevgilim. Ben kimim ? Beni Yaratan Allah’ın bir kulu . Peki O , O kimdi ? Allah’ın sevgilisi . Pekâla ben , ben O’na sevgilim diyerekten ne yapmış bulunmaktayım . Rabb’in kelâmına boyun bükmüş, en âla mevkilere ulaşabilme şerefine nâil olmuş, olmak ile yetinmeyip Rabb gibi O’nu sevgili bilmiş bir zât olduk mu şimdi ? Hamdolsun .

Asırlar boyunca Âlem’e örnek davranışları ile , İslâm’ı tebliğ etme aşamasında önüne çıkan engellerden mütevellit hiç bir zaman dâvasından vazgeçmemiş, Âhkâm-ı Ezeliyye ( Ezeli Hükümler ) ‘ i kendine kânun kabul buyurmuş , geçtiği yollara tuzaklar kurulmasını nı kâle almamış, uğradığı sözlü tâcizler ile yılmamış, her dâim Hakk olan Allah’ın himâyesi altında bulunmuş SEVGİLİM , tüm Alem-i İslâm’ın sevgilisi . Ümmet olabilme mefhumuna bizleri nâil edecek bir Peygamber’in ( s.a.v) yolundan gitmek her mümin- mümine kul için yapılacaklar listesinde yerini en üst sırada alması gereken kavram olmalı.

Her anne – baba, Allah’ın kendilerine verdiği en değerli varlığı, evlatlarını bu ahlâk ile ahlâklandırmalı. Nedir bu ahlak ? Peygamber ( s.a.v )’in ahlâkıdır. Değil mi ki kadına eziyet, değil mi ki kadına şiddet, değil mi ki kadına Allah muhafaza tâcizin ana sebepleri bunlar! İslam Peygamber’i ( s.a.v) ‘ in ahlâkı ile ahlâklanmayan gençlerimizin ne derece hoyrat ne derece basiretsiz, ne derece gayr-i edebli olduğunu maalesef ki görmüyor muyuz ? Annesine , babasına ve etrafındaki herkese saygı mefhumundan bir haber olarak hareketlerde bulunarak kötülük yapan gençlerimiz Allah’ın Peygamberi ( s.a.v ) ‘i acaba ne kadar tanıyor ? O’nu tanısalar böyle hoyrat olabilecekler miydi ? Her kötülüğü gençlere mâl etmeden evvel aileleri ve etrafındakileri uyarmak daha eftaldir. Gençlerimiz Efendimiz ( s.a.v ) ‘in ahlâkı ile ahlâklanmadıkça hiçbir zaman kâmil mânada mümin vasfına erişemeyeceklerdir. İnsan’ın dışına şeklini veren Rabb, içinin güzelliğini de Kur’an ve Sünnet ile , evvela kulun istediği mefhumlara yönelikten bu yolda yönlendiriyor . Âhsen bir ümmet , âkılâne bir beşer olabilmek için yapacağımız en dikkat edilesi kavram, Hazreti Peygamber’in ( s.a.v ) ahlâkından geçecektir . Benim içimin hirâsı bu dertlerden muzdarip , herkesin gönlünün hirasında ki dertleri PEYGAMBER AHLÂKI olmalı . Rahman olan Mevla tüm Alem-i İslâm’ı bu konuya mazhar eylesin .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir