Hakkımızda

ISSN: 2636 7521

Yayıncı ve İmtiyaz Sahibi
Ahmet Hamdi Köksal

Yayın Danışmanı
Mümin Numan Munis

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Durmuş Ali Ertaş

İdari İşler Sorumlusu
Kerem Rahmetullah

Editörler
İbrahim Hakkı Kaymak
Tahir Ceyhun Yıldız

Yayın Kurulu
Ahmet Hamdi Köksal, Canan Karahan

Sosyal Medya Editörü
Ahmet Hamdi Köksal

Grafik Tasarım
Gamze Demirelli

Yayın Türü
Online

Şiir, yazı vb.. çalışmalarınız için:
yazar@dilhane.net

Sosyal Medya:
Twitter
İnstagram
Youtube

Dergiye gönderilen yazılar, iade edilmez. Dergimiz yazılar üzerinde düzenlemeler yapabilir. Dergimizde yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir. Dergide yayınlanan yazı ve reklamların her türlü mesuliyeti yazarlarına ve sahiplerine aittir.

Dilhâne Dergisi, Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) Üyesidir.