Menu

O’nun Kokusunu İzledim

Sabitlenmiş Yazı

Doğduğumda annemi kokusundan tanımıştım. Zira gözlerimin gördüklerini, kulaklarımın işittiklerini anlamlandırabilecek durumda değildim. Oysa koku, başkaydı. Onun anlamlandırılmaya ihtiyacı yoktu. Koku, bizatihi bir şey ifade edebiliyordu bana. Annemle kendimi aynı varlık...

Sevginin Kalbi

Sabitlenmiş Yazı

Uzun zamandır aklımı kurcalayan bir soru var, hatta kalbimi hırpalayan. Kendi kendime cevaplar aradığım fakat hep farklı cevaplar aldığım bir soru. Soru şu: İnsan sevdiğini hiç üzer mi? Şimdi böyle...

Toplum ve Bireyselleşme Üzerine

Sabitlenmiş Yazı

İnsan; inandıklarıyla, sevdikleriyle, düşündükleriyle, eyleme geçtikleriyle ve varlığına dair her hareketi ile kocaman bir bütündür. O sebeple birbirlerine etkileşim sonrası benzemeleri de kaçınılmazdır. Biri sürekli inandığını yanınızda tekrarlıyor, sevdiği bir...

Emaneti Ehline Teslim Etmek

Sabitlenmiş Yazı

S-400, F-35, Brunson filan derken ABD ile adamakıllı ‘papaz’ olduğumuz şu günlerde en çok konuşulan meselelerden biri de Evanjelizm. 4-5 saatlik açık oturum programlarında kelli felli adamların hararetle tartıştıkları bu...

Büyüdük Biz!

Sabitlenmiş Yazı

‘Doğdum ve olaylar hızlıca gelişti’ diyorlar. Evet öyle oldu. Doğduk ve bir varoluş hikayesinin içine girdik. Daha sonra elimizden tutup okula götürdüler. Zaman geçti, yaz tatillerinde köyümüze götürdüler. Otobüslerin dinlenme...

Benim Aradığım Sensin

Sabitlenmiş Yazı

Sonra dönüş, o dönüş! Hacı Bayram-ı Velî’den hilafet, Fâtih Sultan Mehmed Hân’a irşadiyet makamının sahibi olmuş… Tabii maksad ne hilafet, ne sultana yakinlik.. Maksat rıza-i ilahi… Mürşidi arama gayesi de...

Kömür

Sabitlenmiş Yazı

“Bence günah falan olmaz.” dedi kızıl saçlı çocuk. Ardından gözlerini iri iri açtı. Avucunun içine sıkıştırdığı sıska parmaklarıyla ince dudaklarını sıyırdıktan sonra iştahla konuşmaya devam etti. “Hem öyle olsa şimdiye...