Ana Sayfa Yazılar

Yazılar

Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca hâkimiyet kurduğu bölgelerde, gücünü ve ihtişamını gösterecek yapılar ile şehirleri ihya etmiştir. Ulaşım sisteminin önemli bir parçası olan köprüler ise şehirler için ayrı bir önem arz etmektedir. Keza nehirler ayırır, köprüler birleştirir demişler. Osmanlıda fethettiği topraklara birbirinden güzel köprüler inşa ederek, kardeşlik bağları ile hem gönülleri hem nehirleri birbirine bağlamıştır. Bu köprülerin en güzeli de...
Efendimiz diğer peygamberler arasında “Ümmetimin çokluğu ile övüneceğim” diye hadis eylemişti. Rabbim Efendimize hakkı ile ümmet olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Bu söz ile hep İslamı kabul edenlerin çokluğu aklıma gelirdi. Oysa Ümmet olmak, Peygamber zırhı giyinmeden, boş bir iddiadan öteye gidemiyormuş. Sahabe efendilerimizi okudukça bunu daha iyi görebiliyoruz. Peki, ne demektir Peygamber zırhı giyinmek? Ashabı Kiram “ Anam babam, canım...
Ey garib bülbül diyârın kândedir (nerdedir), Bir haber ver gülizârın (gül bahçesi) kândedir (nerdedir), Sen bu ilde kimseye yâr olmadın, Var senin elbette yârin kândedir (nerdedir) Aşk içinde kimdir üstâdın senin, Bu senin sabr‐u karârın kândedir (nerdedir).   نيازئ مصري Türk Tasavvuf edebiyatının en önemli şahsiyetlerinin başında gelen, Mutasavvıf, şiirlerimizin kandillerinden biri olan Niyazi Mısri Hazretlerinin alemi, edebi kişiliği ile aydınlattığı bu güzel ayda ruhuna rahmet olması...
Nüfus cüzdanımı yenilemek için biyometrik fotoğrafa ihtiyaç varmış. Bu biyometrik, ne kadar metrik, ne kadar biyo ya da bu biyonun dizeli var mı bilmiyorum. Denileni yapmak zorundayım, işte onu çok iyi biliyorum. Biyometrik fotoğraf demek, aynı zamanda suratsız fotoğraf demektir. Hiçbir ifadeniz gerçek değildirç. Belki de bütün ifadeleriniz gerçek ama biz rötuşlanmış fotoğraflara alıştığımız için gerçek gelmeyen fotoğraftır. Ama sanki hangi...
14 Mart 1827 tarihinde Asâkir-i Mansure-i Muhammediyye’ye hizmet edecek tabip ve cerrahların yetiştirilmesi amacıyla 2. Mahmut tarafından kurulmuş, isminin hakkını verdiğini zamanla ispatlamış bir okuldur. Bu mektep Osmanlı’da kurulan, Avrupa usulünde eğitim veren ilk tıp fakültesi olma özelliği taşıyor. Kuruluşu her yıl ülkemizde 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. Asâkir-i Mansure’nin tüzüğünde her bölüğe bir cerrah verilmesi öngörüldüğü için daha...
Ailesi, nesep ve aşiret olarak Kürtlerin eşrafından sayılan ve en büyüklerinden olan Hizyani soyundan olup, Ravadiyye adı ile bilinir. Bu kabile Azerbaycan’ın hudut uçlarında bulunan “Duvin” köyünde meskûndu. Ravadiyye’ye Selahaddin’in babası Şazi’nin oğlu “Eyyûb” nisbet edilir. Selahaddin’in babası Eyyûb b. Şazî Bağdat’ta, Selçuklu valilerinden Mücahidedin Behruz’un idaresine girer. O da Eyyûb’u Tekrit Kalesi’ne komutan tayin eder, kardeşi Şirkuh Esededdin’i...
Ankara’ya gitmeyeli epey olmuştu. Konsolosluktan hallolacak bu vize konusu vesilesiyle Ankara’nın ayazında kahve içecek olması gerginliğini de erbainin soğuğunu da sıkıntıdan huzura inkılap ettiriyordu. Trenden indiği gibi bir ticari taksiye atlayıp konsolosluk binasına geçti. Görüşme tahmininden kısa sürdü. Kısa süreli bir ticari vize olduğundan ve evrakları da tam olduğundan, sorunla karşılaşmadı. Her şey gayet iyiydi. Evrakları teslim etti ve...
Üstad Said Nursi Hz. günümüze ulaşan rivayetlere göre Rumi 1288-1299(Miladi 1872) tarihinde doğduğu bilinmektedir lakin bir başka rivayette ise Rumi;1293 Hicri; 1295 tarihleri yani Miladi 1878 yılı olduğu söylenmektedir. Bitlis'in Hizan ilçesinin İspairit nahiyesinin Nurs köyünde dünyaya geldi. Eğitimine medrese de başladı lakin 1 yıl sonra medreseden ayrıldı ve yine medrese eğitimi alan abisinin derslerini takip etmeye devam etti,...