Dilhâne > Yazılar

Huzulu Bir Edebiyatçı: Ahmet Hamdi Tanpınar

“Kader cellâdına Sessiz uzat boynunu; Acıma ne kendine, ne de gelecek günlerine Yalnız bir düşünceye yum gözlerini Son darbe inmeden evvel, en son anda Bir çiçek, bir kuş, bir tebessüm ol; Düşüncen kurtarsın seni senden, Bil! Biraz sonra Ebediyen senindir Senden uzak olan her şey…” Bir fikir adamı ve edebiyatçı olmanın dışında şahsiyeti ile de Türk kültürünün ve edebiyatının önemli

Daha Fazlası

Şeyh Galib

Sene 1757. Mevlevîhâne yakınlarında bir evde doğumuna ‘’Cezbet’ullâh’’ ve ‘’Eseri aşk’’ tabirlerinin terkip düşürüldüğü, mayasına kudret kaleminin ‘’Aşk ehli’’ yazdığı biri gelir dünyaya. Öyle ki Şeyh Galib ‘’Eseri aşk’’ ibaresini bir gazelinde şöyle ifade edecektir: Kim kâdir ilâc eylemeğe hükm-i kaderdir Târîhi imiş Galib-i zârın ‘’Eseri aşk’’ Galib Muhammed, post-nişin makamında hizmet eden

Daha Fazlası

Yüzün Keskin Bıçak

Aramakla bulmak arası seni, ne uzun mesafe ne kısa zaman. Tam da ortasında duruyorum şimdi ne bir adım sana doğru ne de bir adım senden geri. Yüzün, keskin bir bıçak celladın elinde. Yaklaşsam vurucaklar boynumu, geri çekilsem ardım ateş... Karşımda duruyorsun öylece, zamana meydan okur gibi duruşun. Hedef gösteriyorsun, benim

Daha Fazlası

Hacivat ve Karagözle İlk Tanıışmam

Kapıyı usulca araladım, içerisi karanlıktı ve ben korkudan tir tir titriyordum. Başımı kapının aralığından uzattım, hiçbir şey görünmüyor. Odaya girmeden bir kez daha dönüp baktım, beni gören yoktu. Bu iyiydi ama karanlık odaya nasıl girecektim, etrafı nasıl kontrol edecektim. Elimi kapının hemen yanındaki duvara atarak el yordamıyla odayı aydınlatacak ışığın

Daha Fazlası

İnsanlığa Bir İnşirah Mekke’nin Fethi

Mekke Hicri 571 yılında bir yetimin doğuşuna tevhitlerle şahitlik eden mübarek belde. Karanlıktı Mekke İbrahim’i putlarla çevrilmiş mahşer i cümbüştü adeta. Kız çocuklarının diri diri gömülüp, kölelerin eziyet gördüğü bir beldeyken rahmani bir sarsıntıyla kirinden pasından arındırıldı medeniyetler şehri. Allah Resulünün ana rahmine düşmesiyle rahmet melekleri yağdı. Mekke’ye, bir müjde vardı âlem-i

Daha Fazlası

İslam’ın Kalbinin Attığı İki Şehir: Mekke ve Medine

“Sakın terk-i edepten, kûy-i mahbûb-ı Hüdâdır bu  Nazargah-i ilahîdir, Makam-ı Mustafa’dır bu  Mürâât-ı edep şartıyla gir Nabî bu dergaha  Metâf-ı kudsiyadır, bûsegâh-ı enbiyadır bu…” Devlet-i âli Osman’ın arif, fazıl ve edip şairlerinden Nabi, 1678’de dönemin önemli paşaları ile birlikte çıktığı hac yolculuğunda, Efendimiz’in (sav) mübarek Ravza-i Mutahhara’sına yaklaşırken birdenbire gönlüne gelen şiirden bir mısra

Daha Fazlası

Firdevs

İmam Efendi o yanık sesiyle köyün camisinden sala verdiğinde, köy ahalisince kimin vefat ettiği merak edilir. Salayı bitiren imam, “Hasan kızı Firdevs Çelik vefat etmiştir. Cenazesi köy mezarlığına defnedilecektir” anonsuyla, köyün ahalisinde bir telaş, bir koşuşturma başlar. Köyün üç kilometre doğusu, “Gedük” olarak bilinen bölgedeki mezarlık kalabalıklaşır. Şehit kızıdır Firdevs

Daha Fazlası

Su Kasidesi

Bağdat’ta susuz bir coğrafyanın bağrında yetişen Fuzuli, Su Kasidesi ile Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’a karşı olan sevgisini en içtenliği ile bu beyitlerde dile getirir. Esasında gazel olan ancak su redifli olduğu için ‘Su Kasidesi’ adı ile meşhur olan bu eser 32 beyitten oluşur. Şairin Peygamber Efendimiz’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellemi)

Daha Fazlası