Menu

Bekiriye Camii / Yemen

Sabitlenmiş Yazı

“Camiden istifade eden miIIet ve camiden istifade eden devIet, yükseImiştir” sözünü şiâr edinen Devlet-i Aliyye İslam dünyasına birçok eser kazandırmıştır. Camiler dini değerlerin dışında önemli bir yere sahipti Osmanlı toplumunda....

Saraybosna

Sabitlenmiş Yazı

Balkanları gözdesi Bosna Hersek’in doğuyla batı kültürünü birleştiren başkenti Saraybosna. Avrupa’nın ortasında tam bir Osmanlı kenti. Biraz Avrupa, biraz Balkan ve çokça Osmanlı’nın etkisinde kalmış küçük bir şehirdir. Doğal güzellikleri,...

Eğri Minare / Aksaray

Sabitlenmiş Yazı

Orta Anadolu’nun küçük bir şehri olan Aksaray’ın tarihte kendine has birçok özelliği bulunmaktadır. Selçuklu sultanı II. Kılıçarslan’dan itibaren İslâmiyet’e beşiklik etmiştir. Meşhur İslâm coğrafyacı ve tarihçisi Ebu’l-Fidâ’nın ifadeleriyle “mutlu ve...

Mekke-i Mükerreme

Sabitlenmiş Yazı

Mukaddes şehirlerin ilki, peygamberler şehridir Mekke. Ümmü’l-Kurâ yani gelmiş geçmiş bütün şehirlerin anasıdır. İnsanlık tarihi kadar eskidir mâzisi. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın doğduğu ve ömrünün dörtte üçünü, peygamberliğinin...

Nuruosmaniye Camii

Sabitlenmiş Yazı

Ömer Kirazlı, ‘’Camiler huzur yuvası, edep ve terbiye ocağı, iIim ve irfan dergâhıdır.’’ der. Bu sebeptendir ki Devlet-i Âliye camilere büyük önem vermiş ve altı yüz yıllık ömründe birçok cami...

Şam-ı Şerif

Sabitlenmiş Yazı

Şam peygamberler yurdu. Yeryüzünün en eski şehri. En azından Hz. Adem’in oğulları Habil ile Kabil’in kardeş kavgasına, yani tarihin ilk cinayetine tanıklık edecek kadar yaşlı. İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden...