Dilhâne > Keşf-i Köşe

Hicretin İlk Gününden Takva Üzerine Kurulan Mescid: Kuba Mescidi

Kubâ Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra ilk ayak bastığı beldedir. Rasulallah’tan önce hicret eden muhacirler, Resûl-i Ekrem daha Medine’ye gelmeden Kubâ’da bir hurma kurutma yerini mescid haline getirmişlerdi. Resûlullah Kubâ’ya ulaşınca ashabın da isteği üzerine burayı genişleterek Kubâ Mescidi’ni inşâ ettiler. Kubâ Mescidi, İslâm’da inşâ edilen ilk mesciddir. Hicret gibi

Daha Fazlası

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı’nın yapımına İstanbul’un fethinden sonra 1450 başlanmış ve 1478 yılında da tamamlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han’dan, Sultan Abdülmecid dönemine kadar 400 yüzyıl boyunca imparatorluğun eğitim, idare ve sanat merkezi olmuştur. Boğaziçi’ne doğru uzanan bir yarımadanın üzerinde yer alan saray bir yanında Haliç, diğer yanında Marmara Denizi ile çevrilidir.

Daha Fazlası

Veysel Çelikdemir ile Kum Sanatı Üzerine Söyleştik

Merhaba Veysel Bey. Kum sanatı nedir? Kum sanatı, ışıklı bir masa üzerine kumla ahenkli müzikler eşliğinde yapılan sanattır. Siz kum sanatıyla ilgilenmeye nasıl başladınız? Kum sanatıyla üniversite okuduğum dönemde karşılaşmıştım ilk olarak. Daha ilk görüşte çok ilgimi çeken bir sanattı. Aradan geçen zaman içinde bir gün İstanbul'un fethi kum sanatıyla anlatılsa nasıl olur

Daha Fazlası

Kavalalı Mehmed Ali Paşa Camii / Mısır

Üç kıtaya hakim olan Osmanlı Devleti gittiği her yere İslam ile birlikte tarihini ve kültürünü de götürmüştür. Her köşesi buram buram tarih kokan Anadolu’dan hiçbir farkı olmayan şehirler kurmuştur. Üzerinden asırlar geçmesine rağmen ecdadın izleri halâ ayakta. Mekke, Medine, Kudüs Şam, Bosna, Kahire, İstanbul... Aralarında kilometreler olmasına rağmen birbirlerinden ayıramayacağımız

Daha Fazlası

Bekiriye Camii / Yemen

"Camiden istifade eden miIIet ve camiden istifade eden devIet, yükseImiştir" sözünü şiâr edinen Devlet-i Aliyye İslam dünyasına birçok eser kazandırmıştır. Camiler dini değerlerin dışında önemli bir yere sahipti Osmanlı toplumunda. Özellikle toplumun sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesinde ve birbiri ile daha iyi iletişim kurmasında büyük bir rol üstlenmekteydi. İran’dan Endülüs’e,

Daha Fazlası

Saraybosna

Balkanları gözdesi Bosna Hersek’in doğuyla batı kültürünü birleştiren başkenti Saraybosna. Avrupa’nın ortasında tam bir Osmanlı kenti. Biraz Avrupa, biraz Balkan ve çokça Osmanlı’nın etkisinde kalmış küçük bir şehirdir. Doğal güzellikleri, tarihi kültürel mirası ve dört tarafında bulunan Osmanlı eserleriyle Anadolu’nun küçük bir şehrini anımsatır. İlk olarak 1463 senesinde Osmanlı topraklarına katılsa

Daha Fazlası

Eğri Minare / Aksaray

Orta Anadolu’nun küçük bir şehri olan Aksaray’ın tarihte kendine has birçok özelliği bulunmaktadır. Selçuklu sultanı II. Kılıçarslan’dan itibaren İslâmiyet’e beşiklik etmiştir. Meşhur İslâm coğrafyacı ve tarihçisi Ebu’l-Fidâ’nın ifadeleriyle “mutlu ve müreffeh” bir şehirdir. Kutlu komutan Fatih Sultan Mehmed Han, 1453 yılında İstanbul’u fethettiği zaman şehri İslamlaştırmak maksadıyla Anadolu’nun farklı noktalarından

Daha Fazlası