Dilhâne > Hikmet

Dervişin Rüyası

Dervişin biri dedi ki: "Ben rüyamda Hızır'ı görenleri gördüm. Onlara: "Helal olan, hiçbir vebali bulunmayan rızkı nereden ve nasıl elde edeyim?" dedim. Beni aldılar dağlara götürdüler. Dağlardaki ormanda ybani meyve ağaçlarını silktiler. Ve dediler ki: "Allah bu meyveleri bizim himmetimizle senin için tatlılaştırdı. Haydi, rahat rahat yemene bak. Tertemiz, helal,

Daha Fazlası

Vermeyince Mabud Neylesin Mahmud

Vaktiyle Sultan 2. Mahmud halkın vaziyetini yakından görmek için kılık kıyafetini değiştirip çarşı pazara çıkar. Gezinirken bir kahvehaneye girer. Herkes bir şeyler istiyor, "Tıkandı Baba çay getir", "Tıkandı Baba kahve getir" diye sesleniyormuş. Bu durum Sultan Mahmud'un dikkatini çekmiş, neden bu adama Tıkandı Baba diyorlar acaba diye düşünmeye başlamış. Sultan Mahmud

Daha Fazlası

Kınalı Hasan

Hasan'ın bulunduğu 2. bölüğün komutanı Yüzbaşı Sırrı Bey'dir. Yüzbaşı Sırrı Bey askerlerini savaşa bizzat hazırlar, talimlerini kendi yaptırır, sürekli birlik içerisinde dolaşarak askeri ile tek tek sohbet eder dertleşirdi. Genç yaşına rağmen bir baba edasıyla askerine kol kanat gerer, cephede her biri ile tek tek ilgilenirdi. Yüzbaşı Sırrı Bey talimlerine başlamadan önce, birliğine

Daha Fazlası

Her Şey Aslına Rücu Eder

Cihan sarayında bir şah vardı. Tek derdi Hızır Aleyhisselamı görmekti. "Bir kimse çıkar da bana Hızır'ı gösterirse ne dilerse veririm!" deyip dururdu. O zamanlar yoksul bir adam yaşardı. Bir gün, yoksulluk canına tak edince kendi kendine gidip şaha "Sen beni üç yıl kadar besle, ben de sana Hızır'ı göstereyim." diyeyim. Üç

Daha Fazlası

Anadolu’da Bir Gece (Peyami Safa)

Bu çocuğa Anadolu'da rastladım. Çankırı ile Kastamonu arasında, "Kalehan" da konaklamıştık. Arabamızın bir hayvanı çatlamış, ağzı köpüklenerek, yabani bir hırıltıdan sonra hanın kapısına serilmiş, kımıldamadan, çırpınmadan, tepinmeden, lahzada katılaşmıştı, Arabacı, sağ kalan hayvanını yatırdıktan sonra öfkeyle karşıma dikildi: -Efendi! Benden yana umudun kalmasın. Buradan ileriye bir adım atamam. Bir araba bul. Sonra şişkin

Daha Fazlası

İbrahim Hakkı Hazretleri ve Zalim Atlı

İbrahim Hakkı Hazretleri çocukken bir gün hocası İsmail Fakîrullah Hazretleri eline bir testi vererek onu mahallenin çeşmesine gönderir. Testiye suyu doldururken bir atlı yanaşır: – Çekil şuradan be çocuk! diyerek onu azarlar. Zalim adamdan korkan İbrahim Hakkı Hazretleri, testisini alıp bir tarafa kaçmaya çalışsa da, çocuğun korktuğunu anlayan zalim adam onu bir

Daha Fazlası

Habib Baba

Habib Baba, 4.Murad devrinin gizli, kimsenin bilmediği Allah dostlarındandır. Yaşlıdır, fakirdir, gariptir. Yaşlı Habib Baba, uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul’a gelmiştir. Yolculuğunun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamama gider. Niyeti, şöyle iyice bir keselenip, paklanmak, bedenini de ruhuna denk kılmaktır. Fakat hamamcı Habib Baba’yı içeri sokmak istemez. – Bugün Sultan

Daha Fazlası

Osmanlıda Çocuk Eğitimi

Fatih Sultan Mehmet Han çocukken çok yaramaz bir öğrenciydi. Ders esnasında yaptığı şımarıklıklarla Hocası Akşemseddin’i çileden çıkarırdı. Hocası kendisine kızdığı zaman hemen “Ben Padişahın oğluyum bana bir şey yapamazsın” deyip tehdit ediyordu. Padişaha şikâyet etmeyi edepsizlik sayan Akşemseddin, durumu II. Murat’a anlatamıyordu. Ancak gün geldi artık küçük Mehmet’in yaptığı yaramazlıklar

Daha Fazlası