Dilhâne > Editörden

Mihrimah

Vuslat artık mahşere kaldı. Asırlar öncesinde Sinan’ın yüreğinden dökülen sözlerdi bunlar. Acı barındırıyordu bu sözler o vakit şimdilerdeyse yüzlerde buruk bir tebessüm bırakıyor, genç âşıklara bir teselli oluyor. Sinan ve Mihrimah’ın aşkları öyle büyüktü ki asırlardır her sabah güneş ve ay şahitlik ediyor onlara ve aşklarına. İşte her sabah buradan yükseliyor MİHRİMAH. Mihrimah Sultan, Kanuni

Daha Fazlası

Okumak Üzerine

Niçin Okumuyoruz / Okuyamıyoruz ya da Neden Okumalıyız? Konu başlığımızı bu şekilde belirlememiz sebebi ile Okumayı bir gereklilik, Okumamayı da bir sorun olarak gördüğümüz anlaşılmıştır. Evet, okumak bir gerekliliktir. Tıpkı yiyip-içmek, barınmak ve giyinmek gibi... Hatta okumak, materyalistik eğitim sisteminin bizim zihinlerimize kazıdığı bu ihtiyaçlardan daha da büyük bir ihtiyaçtır. Peki,

Daha Fazlası

Zaman Üzerine Birkaç Kelâm

Zamanın Tanımı Zaman, kanaatimce eski ile yeni arasında ikisinide kapsayacak şekilde konumlanan ve bu durağın bir taşıtı olan köprüdür. Sayılarla ilişkilendirilmesi, ona atılacak en büyük iftiradır. Çünkü, sayılar varlıklar arasındaki pozitif irtibatı felakete uğratan ve ne zahiri ne de batini anlamda bir değer ifade etmeyen insan zihninin en gereksiz ürünleridir. Günümüzde

Daha Fazlası

Malcolm’dan Kalanlar

“beyaz adam savaştı, biz öldük.” Malcolm, bu sözü söylerken neredeydi ve neyle meşguldü bilmiyorum. Ama, bildiğim bir şey varsa o da hiç yalnız olmadığı gerçeğidir. Çünkü, dünyanın en büyük cemaati Mazlum İnsanlar Topluluğudur. Ve bütün cemaatlerde olduğu gibi onlarda da aidiyet, mensubiyet ve her daim beraber hareket etme dolayısıyla bir kör

Daha Fazlası

Kaybolan Gençlik

-üstad diyor ya, zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik.- Gençlik üzerine, belki on binlerce yazı kaleme alındı ve milyonlarca kelam söylendi bu zamana kadar. Herkes bir şekilde bir otoriteye yerleşti ve tüm gençliği kendi emrine alabilmek ve ideolojisini gençlerin hafızasına nakşetmek için elinden geleni yaptı. Gençlikte bir sağa,

Daha Fazlası

Osmanlı’da Zarafet

Osmanlı ilim, irfan, zarafet, hassasiyet ve inceliğin öncüsüydü. Bizlere önder Şanlı bir nesildi Osmanlı. Dedelerimizden bizlere miras kalan düşünce fikir ve davranışlar bugünlerde zihinlerden silinmiş vaziyette ne yazık ki. Gelin zarafetin öncülüğünde zihinlerimizi tazeleyelim. Pencerenin önünde kırmızı çiçek varsa "Bu evde gelinlik çağına gelmiş, bekâr kız var... Evin önünden geçerken konuşmalarına dikkat et ve

Daha Fazlası

Anadolu’ya Nakşedilen Selçuklu Yıldızı

Her karışı altın hükmünde olan Ülkemizin, her toprağında bizlere miras kalan birbirinden değerli güzelliklere sahibiz. Bize emanet bırakılmış olan eserlerimizin tarihi güzelliğinin yanı sıra, mimarisindeki her detayının ayrı özen, ve ayrı titizlikle inşa edilmiş sanatsal güzellikleri bizleri kendisine hayran bıraktırır. Kimi zaman camilerimizin işlemelerinde, kimi zaman ise bayraklarımızda ve çeşitli sembollerde

Daha Fazlası

Şubat Şehadet Ayıdır

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz. (Bakara, 154.)   ŞEYH ŞAMİL(4 Şubat 1871) 17 Şubat 1871 günü Şeyh Şamil'in arzusu üzere Şeyh Ahmedürrıfai davet edilmişti. Odada sadece oğlu Muhammed Kâmil ile bu muhterem insan vardı. Şeyh Ahmedürrıfai "veda vaktinin" geldiğini anlamıştı. Devamlı Kelime-i Şehadet getiriyordu. Şeyh Şamil de

Daha Fazlası