Dilhâne > Editörden

Gaz Lambası

Sonbaharın son günleri… Yapraklar toprak ile buluşmuş, havalar soğuk, dağlar; beyaz örtüyle örtülmüştü… Evin girişinde, “hol” tabir edilen avlunun ocağında akşam yemeği için çorba kaynıyordu. Bir yandan ocakta kaynayan mercimek çorbasının kokusu, diğer yandan sönmemesi için ocağın altına sürülen nemli çam ve meşe ağaçlarının kokusu ve holün tavanında asılı duran ayvaların o

Daha Fazlası

Sevgi Makamının Şereflisi: Muhyiddin İbn’ül Arabi Hz.

…Bil ki, sevgi makamı çok şerefli bir makamdır. Gene bil ki, sevgi varoluşun aslıdır… Muhyiddin İbn Arabi Hicri 27 Ramazan 539 Kadir gecesibde Mürsiye’de dünyaya gelmiştir. Babasının kaynaklardan ilim ve irfan sahibi olduğunu görmekteyiz. Çünkü babası İbn Rüşd ile dostluk geçirmiştir. Daha çocukken İbn Arabi, İbn Rüşd ile tanışma fırsatını yakalamıştır. Küçük

Daha Fazlası

Hocaların Hocası: Mehmed Zâhid Kotku

Allah söze Bismillah deyip başlayanları sever. Gitgide kötü bir vaziyet olan fani dünya üzerinde ilminin ışığı ile dünyamızı aydınlatan değerli hocalar gibi Mehmed Zâhid Kotku Hoca'da ışığı ve görünmeyen sevgisiyle tüm ümmeti kucaklamıştır. Böyle bir ilim adamını ve İslam için değerli emekler sarfetmiş hocamızı ölüm yıldönümünde anmak bizlere farz u kerim

Daha Fazlası

Ebu Hureyre (radıyallahu anh)

Ebu Hureyre, en çok hadis rivayet eden meşhur sahabedir. Adı, Abdurrahman b. Sahr; künyesi, Ebû Hureyre 'dir. Kediciklerin babası "Bir kedi bulmuştum, onu elbisemin yeninde taşırdım; bundan dolayı 'Ebû Hureyre (kedicik babası)' künyesiyle çağrılır oldum." (ez-Zehebî, Tezkiretü'l-Huffâz, Haydarâbâd 1376/1956, I, 32). Ravi: Ebu Hüreyre (r.a) Hadis: Hz. Peygamber (sav)`ın ashabından bir kısmı ona sordular: "Bazılarımızın

Daha Fazlası

Hz. Aişe

Hz. Aişe. Hz. Ebu Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı. Peygamberimizin kördüğüm misali bağlandığı Aişesi, ümmetin validesi. Sevgilimizin en sevgilisi. Hz. Aişe, Peygamberimizin diğer hanımlarından daha faziletli olduğunu, bir şükür vesilesi olarak bizzat kendisi de ifade ederdi: “Benim gibi genç yaşta Resülullah ile nikâhlanan olmadı. Anne-babası ben­den başka muhacir olan olmadı. Benim

Daha Fazlası

Yol ve İz

Dünyanın peşinde koşmayı bırakınca dünyadan murat var ise o da tam olur. Bu bir sırdır. Bu ipucunu veren Ariflerdir. “Sen ahiretinin peşinde koşarsan, dünya yularından tutulmuş eşek gibi peşinden gelir” buyurmuşlardır. Arifler ki bizi tıpkı ana-baba gibi öğütlerle uyarmışlar ve bu yolda önümüzde durarak; diken olan yoldan gitmeyelim deyu önder olmuşlardır.

Daha Fazlası

Mihrimah

Vuslat artık mahşere kaldı. Asırlar öncesinde Sinan’ın yüreğinden dökülen sözlerdi bunlar. Acı barındırıyordu bu sözler o vakit şimdilerdeyse yüzlerde buruk bir tebessüm bırakıyor, genç âşıklara bir teselli oluyor. Sinan ve Mihrimah’ın aşkları öyle büyüktü ki asırlardır her sabah güneş ve ay şahitlik ediyor onlara ve aşklarına. İşte her sabah buradan yükseliyor MİHRİMAH. Mihrimah Sultan, Kanuni

Daha Fazlası

Okumak Üzerine

Niçin Okumuyoruz / Okuyamıyoruz ya da Neden Okumalıyız? Konu başlığımızı bu şekilde belirlememiz sebebi ile Okumayı bir gereklilik, Okumamayı da bir sorun olarak gördüğümüz anlaşılmıştır. Evet, okumak bir gerekliliktir. Tıpkı yiyip-içmek, barınmak ve giyinmek gibi... Hatta okumak, materyalistik eğitim sisteminin bizim zihinlerimize kazıdığı bu ihtiyaçlardan daha da büyük bir ihtiyaçtır. Peki,

Daha Fazlası