Dilhâne > Editörden

Can Kardeşime Mektup

Bu mektubu Dilhâne yazarlarından Fatma Betül Altay yine Dilhâne yazarlarından olan Mürşide Bağatur’a yazmıştır… Can kardeşim, Selamını aldım. Gözlerimde buğulandı mektubun. Biliyor musun ilk defa bir dostumdan mektup alıyorum ve defalarca yaralandığı bir yerden nasıl çiçeklenir insan, artık anlıyorum. Sana bu mektubu gece hücumlarında yitirdiğim ve son bir gayretle geri getirmeye çalıştığım aklımda olup bitenleri

Daha Fazlası

Selâmun Aleykum Şiir Sözlü Dostum..

Bu mektubu Dilhâne yazarlarından Mürşide Bağatur yine Dilhâne şairlerinden olan Fatma Betül Altay'a yazmıştır… Selâmûn Âleykûm Şiir Sözlü Dostum! Erzurum buram buram sevdadır dost. Bağrından kopup geldiğin toprağın özünden çıkmış şiirlerin.Seninle aynı bağın gülü olmak güzel dostum. Kim bilebilirdi ki günün birinde seninle aynı dergiye yazacağımızı? Önce aynı bağda gül olup bitiverdik, şimdi

Daha Fazlası

Asiye Eroğlu’na Mektup

Bu mektubu Dilhâne yazarlarından Hamide Akkaya yine Dilhâne yazarlarından olan Asiye Eroğlu'na yazmıştır… Merhaba Asiye, Nasıl başlasam yazmaya, cümlelerimi nasıl sıralasam ve en son ne şekilde bitirsem mektubumu diye çok düşündüm. Hala düşünüyorum. Sanırım son noktayı koyana kadar da düşünmeye devam edeceğim. Çünkü sana edeceğim kelamlarım çok güzel olsun istiyorum Asiye. Güzel

Daha Fazlası

Aziz Cihat Muhterem Barış Bey…

Bu mektubu Dilhâne yazarlarından Arslan Karadayı yine Dilhâne şairlerinden olan Cihat Barış’a yazmıştır… Aziz Cihat muhterem Barış Bey; İsminizde müsemma olan dünya seyrinizin bilinmeyen bir yerlerinde sırlanan dualar ile sizi selamlıyorum. Anadolu’da bir şehrin, en uzak ilçesinin orman köyü olarak uzaklarda var olan bir kerpiç sokağın küçük camiinde edilmiş en saf niyaz

Daha Fazlası

Ali’ye Mektup

Bu mektubu Dilhâne şairlerinden Emrullah Atabey yine Dilhâne yazarlarından olan Durmuş Ali Ertaş'a yazmıştır... Azîz kardeşim, Lugatımda seni hakkıyla selamlayacak kelimem olmadığı beyanı ile selam edeyim evvela. Biliyorum hatrı kırk yıl süren kahveden hayalen içip, kâh sukut ile kâh dua ile sohbet ettiğimiz bir vakitte, uzaktan süslü parıltılarını gördüğümüz bir rüya bize bakıyordu.

Daha Fazlası

Fuzûlî Diyor Ki

Manalar nasıl bir hazinedir ki, dünya yaratıldığından beri harcanır da eksilmez. Söz nasıl bir incidir ki, hiçbir mana onsuz şekillenmez. Mana ile söz, can ile ten gibidir Birbirinden asla ayrı değildir Gönül ne büyük bir idrak sahibidir ki, o hazineden irfan cevherleri çıkarır, zamanın boynuna dizer ve süsler. Şiiri küçük görmek mümkün değildir Şiir arştan

Daha Fazlası

Ulu Hakan Abdulhamid Han Şiir Seçkisi

Ulu Hakan Abdülhamid’i bu özel günde dualarla anıyoruz. Kendisi büyük hizmetlerin adamı , ateşten gömlek giyen bir padişahtı. Onun adına yazılan tüm kelimeler onu her defasında daha da yüceltti. İşte ünlü şairlerin yazdığı Abdülhamid şiirleri… Nerdesin şevketli Sultan Hamid Han?! Feryadım varır mı bârigâhına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, Şu nankör milletin bak günahına. Tahrike

Daha Fazlası

Beşiktaş’ın İncisi Yahya Efendi Hz.

Ârif ol ey gönül sen, Kalma sakın zevale Hakka yarar iş eyle Aldanma hiç hayale Yahya Efendi Hazretleri Gönlü rabbi ile hemhal olmuş, hak perdesini Allah ve Efendimiz (s.a.v)  aşk sırrı ile kaldırmış gönül dostu Yahya Efendi hazretleri Osmanlı dönemi alim ve velisidir.Mahlası Beşiktaşi'dir. Mutasavvıf, şair, Geometri konusunda ileri seviye idi .Aynı zaman da Kanuni'nin süt

Daha Fazlası