Ana Sayfa Editörden

Editörden

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün alemleri yoktan var eden ve her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teala’ya, Salatü selam O’nun habibi ve üsve-i hasene olan Hz. Muhammed Mustafa’ya (sallahu aleyhi ve sellem) onun şerefli ehli beytine, kıymetli ashabına ve kıyamete kadar onun izinden gidenlere olsun. Resul ü Ekrem (sallahu aleyhi ve sellem) buyurmuştur ki; “İslam garip...
“Kim ki kuran bilmedi sanki dünyaya gelmedi” demiş Yunus Emre. Bu söz altında ezilecek iman ve Kuran var mı kuru gönlümde bir yokladım, yokladım da sarsıldım... Ölçtüm, tarttım biçtim de yayan kaldım vallahi… Peki, gölümdeki iman “Vallahi Mescidi Münevvere’nin anahtarını bir İngiliz’e asla bırakmam” diyen  Çöl Kaplanı Fahrettin paşa ve aslan askerleri ile aynı iman mı gerçekten? Tam 2 yıl 8 ay...
Edep Arapça bir kelime olup Türkçe manası saygıdır. Yani insanın diğer insanlar ile ilişkisinde ve günlük yaşamında güzel ahlak’a sahip olması ve güzel huylar sergilemesidir. Nasıl ki bir mücevheratın süsü parıltısıdır , insanın ziyneti yani süsü de edebidir.İslam dininin başı da sonu da edeptir.Yaşadığı herhangi bir olay da haklı ve güçlü olsa da ya affeder ya da adaletli davranır. ...
Bu mektup Dilhâne yazarlarından Firdevs AĞAOĞLU tarafından,  Dilhâne yazarlarından Gamze DEMİRELLİ’ye yazılmıştır… Ahir zaman serzenişleri içinde bir duru SELAM ulaşsın dosta Soğuk bir kış günü eski bir toprak damda, soba üstünde kaynayan demliğin, dolan bardağın ve ilk yudumun sıcaklığı gibi huzur ve mutluluk getirsin ömrüne, gönlüne… Duvarda dededen kalma asılı duran bir Besmele Şerif tablosunun insan ruhuna verdiği güvence gibi, hani bir...
Eğer bir gün yolunuz bir şekilde Cape Town’a düşerse, sokak aralarında gezerken veya bir mescidde vakit namazını edâ ettikten sonra yerli halktan birisine “Efendi”yi tanıyor musun diye sorarsanız, muhtemelen şehrin tepelerinden birisini işaret ederek size bir kabristanlığı gösterecektir. Dünyanın tâ bir ucundaki bu yerde bizim dilimize ait olan bir kelimeyle tepedeki mezarın ne ilgisi var diyebilirsiniz. Bu sorunun cevabı ...
Ahmet Hatef Esfehani 18. yüzyılda, Afşar ve Zend hanedanlıkları zamanında İsfahan’da yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Aslen Azerbaycan’ın Ordubâd şehrindendir. Şiirlerini Farsça yazmıştır. Divanı; kaside, gazel, rubai ve bend’lerden oluşur. Gazelleri Sadi ve Hafız’dan izler taşır. Özellikle sevdiği insanların ölümü arkasından yazdığı içli ağıtlar insanları çok etkilemiştir. Ama asıl büyük ünü, tasavvufi zevk ve neşveyle yazdığı bir “ Tercî-i Bend” ten...
Bu mektubu Dilhâne yazarlarından Durmuş Ali Ertaş Dilhâne şairlerinden olan Emrullah Atabey’e yazmıştır… Mektubunuzu yola çıkacağım vakitte aldım. Gönlü virane olan bu fakir dostunuzu bahtiyar eylediniz. Ruhu pak kıldınız. Yüzümde hafif bir tebessüm bıraktınız. Mektubunuzu okurken meraklı çocuklar gibi gözlerim ışıl ışıldı. Kelimeler heybemizdir deyip gam dağlarından gelen misafire eşlik edercesine geldi cümleleriniz. Ağırbaşlı,olgun bir ihtiyar amcayı andırıyordu. Yüzünde sanki bu...
Bu mektubu Dilhâne şairlerinden Salih Soner Güncan Dilhâne yazarlarından olan Ahmet Şahan’a yazmıştır… "Hamd o Allah'a olsun ki ölüm dolayısı ile kullarına ayrılığı tattırıp dostların birbirinden ayrılmalarıyla onları gaflet uykusundan ikaz etti. Salât-ü Selâm "Allah'tan başka her şey fani olacak" diye bizi uyandıran Efendimiz Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem)kader ve musibetlere karşı sabreden âl ve ashabının üzerine olsun"diyerek mektubuna başlayan Şeyh...