Dilhâne > Serdar Üstündağ

Virüsler de Allah’ın Ordularıdır

Bizler her meseleye Allah’ın işaret buyurduğu zaviyeden bakmakla mükellefiz. İşaret buyrulan pencereden bakarsak ancak o zaman görmemiz gereken hakikatleri görebiliriz. Sünnetullah gereği vâki olan her şey bir sebebe bağlı olarak gerçekleşir. Yağan yağmurun bulutlar sebebiyle yeryüzüne inmesi, her ölüm hadisesinin bir kaza, hastalık vb. sebeplerle meydana gelmesi gibi. Yaşanan her

Daha Fazlası

Hayvanî Cihetlerimiz

Yeryüzünün insandan daha kıdemli varlıkları olan hayvanlarla aramızda doğmak, yemek, içmek, ölmek dışında birçok ortak vasfımız vardır. Fakat bu yazımızın muhtevasında bir genelleme yapmak yerine, bazı hayvanlarla, bazı hemcinslerimizin azamî müştereklerine değineceğim. Öncelikle bir insanın hayvan ile mukayese edilmesine içerleyen, alıngan okuyucularımıza ‘hayvan’ kelimesinin ‘canlı’ manasına geldiğini hatırlatmak isterim. Küçükken babalarımız

Daha Fazlası

Delikanlım

Delikanlım; Ömür, iki bez arasında geçen hayatın içerisine yerleşmiş zaman dilimi. Birine kundak deriz, diğerine kefen. Hep sorarım kendime, bu kadar yakınken ölüm; niçin ibret almaz beşer, bu aymazlık neden? Su akar, yatağını bulur, her şey aslına döner. Kabrimize atılan toprak da zaten ilk yaratıldığımız yerden… Hatırla delikanlım; Ana rahminden dünyaya geldiğin, yüzüne konan sineği

Daha Fazlası

Kavgadan Önce

Bilmeyene öğretmek, unutana hatırlatmak elzemdir. Fakat çok iyi bildiği, doğruyu hatırladığı halde yanlış yapana ne demeli? Bugün hapishanelerde yatan hırsızlardan hangisi çalmanın, katillerden hangisi öldürmenin, dolandırıcılardan hangisi insanları aldatmanın suç olduğunu bilmiyor? Bu misalleri çoğaltabiliriz. Hapishanelerden dışarı çıkıp toplum içinde sosyal hayata gözlerimizi çevirirsek hangi suçlu hangi günahkâr yaptıklarının hata/suç/günah

Daha Fazlası

Modern Kölelik / Teknoloji Bağımlılığı

Köle kimdir, kimlere denilir? TDK Sözlüğünde, “Birinin emri altında bulunan. Özgür olmayan. Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse” olarak tanımlanan köleliğin tarihi geçmişine bakarsak orta çağlardan 19.yy’a kadar devam ettiğini görürüz. Günümüzde klasik mânâda kölelik bitmiş gibi görünse de dikkatle incelersek içinde bulunduğumuz 21.yy’da, günlük sosyal hayatımızda teknolojik

Daha Fazlası

Ölüme Nişanlı Olmak

Bir an gözlerimizi kapatalım ve mesela İstanbul’dan, doğduğumuz memlekete otobüsle uzun bir yolculuk yaptığımızı farz edelim. Üç buçuk saatlik zaman sonrası mola yerine geldik. Yarım saat ihtiyaç molası verildiğini bildiren anonsu duyunca hemen otobüsten indik diyelim. Bu yarım saatlik molada biz ve diğer yolcuların yapması gereken nedir? Otuz dakikanın ne

Daha Fazlası

Kalem Diyor Ki

Merhaba, Duydum ki benimle tanışmak, dost olmak istiyormuşsun. Öyleyse ilk önce kendimden biraz bahsedeyim. Kim bilir, belki beni biraz daha yakından tanıyınca ve şartlarımı dikkatle düşününce bu fikrini tekrar gözden geçirirsin. Kim bilir, belki de benim dostluğumu kaldıramayan öncekiler gibi ileride uğrayacağın muhtemel bir hayal kırıklığını şimdiden önlemiş olursun. Günümüz tabiriyle bazı

Daha Fazlası