Menu

Kevser Kılıç adlı yazarın toplam 7 adet yazısı bulunmaktadır..

Gül

Sabitlenmiş Yazı

Bu gül-i safâ-bahşa nidadır! O kelâm-ı aşga nihandır. Bu garîp gönülden beyândır! Kapansın gözlerim  sen diye! Aşgından bi-haber gönül perîşândır! Beni yaksınlar! Böyleyse hâlim harâbdır! Ey gül-dârım! Kokun yol-nümâdır! Şâhid...

Küçük Yürek

Sabitlenmiş Yazı

Ey küçük yürek! Sessiz nidaların sahibi, Alemi anlamsızca seyreyleyen Kim bu senaryonun yönetmeni? Hangi kapının kilidi, Hangi mektubun mührüsün? Ey küçük yürek, Yoksa sende mi sürgünsün? Söyle, sessiz türkülerini… Hangi...

Yeter mi Cânân

Sabitlenmiş Yazı

Bugün mehtap sanki gözlerin, Sözlerine muhalif bir hâli var. Göğsüme oturttun sanki pervîn, Yıldızların bile firara meyyâli var. Ah yokluğun yok mu, bana acıyı yazdıran! Gece değil mi ki, cemâlini...

Sînemde Kıvılcımlar

Sabitlenmiş Yazı

Usul usul açıldı kapılar… Güldürdü, çetûk-u münhî. İşittikleriyle büyülendi münşîd… O, geceye vurgun bir münîb Dostlar sînemde kıvılcımlar! Kalemiydi onun en tatlı sazı. Şiirleri bestelenmemiş türküler. Gayrısını bilmem! Sedâsında sevdâlar...

Yorgunluk

Sabitlenmiş Yazı

Bırakın yansın bugün de yüreğim… Yorgunluğum dökülsün pat pat. Zihnimde çakan şimşeklere inat Bırakın bugün de konuşsun yüreğim… Hayat! seni anladıkça zorlaşıyorsun. Ya da zorlaştıkça anlaşılmıyorsun. Söylesene ben mi işitmiyorum...

Yaşamak

Sabitlenmiş Yazı

Söyleyin bana neydi yaşamak? Koşmak, gülmek, görmek… Nefes almayı öğretin bana. Rahatça uyumayı. Şarkılar söylemeyi mesela… Yada gözlerinizin içini güldüren sevdaları anlatın bana… Anlatın ki ben de ölmeyi anlatayım size…...

Hiç

Sabitlenmiş Yazı

Doğdum. Hiçliğin aleminde hiç olmak için. Şiire bir mahlas Geceye süreyya olmak için doğdum… Baharın bir cemresi Bir bebeğin ilk hecesi Sabahın minik serçesi Sultanın aciz kölesi olmak için doğdum…...