Menu

Bertan Rona adlı yazarın toplam 1 adet yazısı bulunmaktadır..

O’nun Kokusunu İzledim

Sabitlenmiş Yazı

Doğduğumda annemi kokusundan tanımıştım. Zira gözlerimin gördüklerini, kulaklarımın işittiklerini anlamlandırabilecek durumda değildim. Oysa koku, başkaydı. Onun anlamlandırılmaya ihtiyacı yoktu. Koku, bizatihi bir şey ifade edebiliyordu bana. Annemle kendimi aynı varlık...