Dilhâne > Arslan Karadayı

Siyah Çocuğum Ben!

Ben: Siyah çocuk. Geniş çöllerin ve derin denizlerin öksüz evladı. Yolunda akrepler, yılanlar… dillerinde zehir, Rüzgarın semada ve yerde fikr-i ilminde sır, Sürgün ülkelerin her daim yabancısı, hem dem kiracısı: siyah çocuğum ben. Sen: beyaz kralın kızı. En güzel boya Allah’ın boyası iken, Ne siyah kalabilmiş ne beyaz olabilmiş âraf, sen! Yüreğinde Afrika çölleri saklıyken, Tacını, Endülüs misal gurbet

Daha Fazlası

Semtin Orta Yeri

Semtin orta yerinde ağlamaya başladı. Gözyaşları kaldırımlara adeta mürekkep misali düşüyor ve şiir yazıyordu. Kaldırımlara yazılan şiirler, bir simitçinin tezgâhında bekleyen son simidin satılacağı kişiyi bekliyor ve o simit de satıldıktan sonra yağan yağmurla birlikte akıp derelere, derelerden denizlere karışıyordu. Denizlerin kıyılarındaki limanlarda bekleyen gemiler, bir yandan yüklerini indirecek çekicileri beklerken,

Daha Fazlası

Vakt-i Hâl

Siz bakmayın gazetelerde çıkmadığına hikayenizin. Vallahi bir siz bildiniz, bir de Habir olan Allah. Yandınız, çok yandı canınız. Sahurları seherlere bağladınız. İkindi vakti gündüz ve gece melekleri toplanmışken ve durmuşken ruhunuz kıraat’a; diliniz, yüreğiniz, ruhunuz birlik ederek Ekber Olan Allah’tan gayrısını ardına alıp da açmışken sancağını secde meydanlarında… Elleriniz kulaklarınıza

Daha Fazlası

Sanat-ı Aşıkîn: Mimar Sinan

“Geçti bu demde cihandan, Pir-i Mimaran Sinan…” Ademoğlu Dünya sürgününe geleli beridir, bir imar bir hilafet bir sancak mücadelesi ile geçiyor şu devrandan. Kâh inşa ederek kâh ihmal ederek; kâh ihya ederek kâh imha ederek… Anadolu. Nasreddin Hoca misal, dünyanın merkez adresini buram buram dolduran tınılar. Bir ucunda İran illeri. Bir ucu Balkanlar…

Daha Fazlası

Meczup

ürbenin iç avlusunda toplanan kalabalık bir cemaat cenazenin gelmesini bekliyordu. Helalleşip cenaze namazını kılacaklardı. Cemaate cenazenin yaşlı bir zat’a ait olduğu söylendi. Herkes tabutun bir an önce gelmesini bekliyordu. Bu arada büyüdü cemaat. Bir grup da asker geldi. Tören tertibinde geçtiler avluda bir yere. Adeta şehit cenazesine döndü alan. Ancak

Daha Fazlası

Diyar-ı Uzlet

Sonra gölgeye çekilip, “Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım” dedi Hz. Musa Yolunu bulacağını yalnızca Allah’tan umarak gelmişti. Biliyordu ki Rabbi onu yolda bırakmayacaktı. Heybesinde, tarifi izahı resmi cismi anlatması mümkün olmayan bir aşk taşıyanların kadim geleneği idi. Demirlere şekil veren, türlü türlü çiftleri yaratan, dağ gibi gemileri yürüten, korku ve ümit

Daha Fazlası

Çilenin Sancağı: Ortadoğu

Zamanın emanet ve yansımalı akışında seyreden seferlerdir hayatlarımız. Bir sonsuza “merhaba” deyişlerin tâ en başından, tâ ki en sonsuza giden… Gelenler, gidenler, gelişlerimiz, gidişlerimiz ve oysa ki hiç gelmeyişlerimiz ve gitmeyişlerimizdir aslı yokluğun. Bir yer var asıl yerin bahçesinde! Bir yer ki sözlerin aslı ateş! Bir yer ki ateşin hükmü söz!

Daha Fazlası