Şubat 2018 – Dilhâne
Menu

Hakikatin Sancısı

Sabitlenmiş Yazı

Hamileyim, evet şaşırmayın lütfen… Hakikate gebeyim…Ve nefahtü fihi min ruhi sırrıyla… Ben bu alem-i zindan da avareyim… Elest meclisinden koku duymaya çalışan… Akıl sahibi kalabilmiş bir divaneyim… Modern insana sorarsanız...

Hayatın Anlamına Dair

Sabitlenmiş Yazı

Bu yazıyı şu an İsveç’in geniş ovalarını yara yara hızla ilerleyen bir trenin içinde yazıyorum. Trenin makinistini görmesem de, tren intizamla ilerlediğine göre, makinistin varlığından herhangi bir şüphem yok. Tren...

Gül

Sabitlenmiş Yazı

Bu gül-i safâ-bahşa nidadır! O kelâm-ı aşga nihandır. Bu garîp gönülden beyândır! Kapansın gözlerim  sen diye! Aşgından bi-haber gönül perîşândır! Beni yaksınlar! Böyleyse hâlim harâbdır! Ey gül-dârım! Kokun yol-nümâdır! Şâhid...

Geçtiğimiz Zaman

Sabitlenmiş Yazı

Kıymetli zamanlarda yaşayan bir bahçıvan gibidir bazen insan. Güle kıymet verilir ve toprağa vardır bir hürmet. Elindeki makas da kıymetlidir makasın ucunda düşen kurumuş yaprakta. Dünya aynı dünya toprak aynı...

Kırk Paralık Hikayeler

Sabitlenmiş Yazı

“Raviyan-ı ahbar ve nakilan-ı asar ve tutiyan-ı şükker-şiken-i şirin-güftar ve muhaddisan-ı ruzigâr şöyle nakl u rivayet ve böyle hikâyet eylemişler ki, zaman-ı sabıkda bir padişah-ı zişan var idi ki akalim-i...

Ya Bu Gece Çölleri Aşıyorsam

Sabitlenmiş Yazı

Girdap üstüne girdapların gölgesinde korunuyor gibiyim. Hep gibi olmaktan yakınıyor yüreğim. “Yağmurdan sonra açacak şairler” diyorlardı bir yerde. Keşke duymasa mıydım bunları ? İnsan korktuğu şeylerin gölgesinde ne kadar güvenli...

Ehl-i Sünnetin Kalesi Tarikatlar

Sabitlenmiş Yazı

Tarikata girdim ama bilemedim. Cemaatlerle farkı nedir? Yoksa fet/öcüler gibi mi olacağım? Ailem işkillendi. Beni terörist sanacaklar.. Kardeşim bu vesveseleri yenmen için öncelikle tarikatin mâna alemini çözmen gerekiyor. “ Şeriatsız...